Monday, February 16, 2009

Interaksi Minggu 4 ( ISL )

PENILAIAN UJIAN
Soalan Objektif

· Memerlukan murid menulis /memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Ia dibentuk daripada beberapa item objektif yang boleh diperiksa secara objektif iaitu pemeriksa –pemeriksa berlainan memperolehi skor yang sama ketika memeriksa tindak balas yang serupa. Kebolehpercayaan pemarkahan ujian ini adalah tinggi. Pelajar tidak bebas mengatur, menyumbang tindak balas mengikut kehendaknya sendiri. Ia mestilah memilih atau memberi satu daripada beberapa pilihan yang mungkin berupa perkataan, rangkai kata, angka-angka atau lambang-lambang yang betul.
· Antara contoh soalan objektif ialah :-

1) Item jawapan pendek
· Boleh diklasifikasikan sebagai item objektif yang menyumbang gerak balas bebas. Ia boleh merupakan soalan dan melengkapkan ayat-ayat sama ada dengan perkataan, rangkai kata, atau lambang-lambang.

2) Item jenis padanan
· Item padanan menghidangkan masalah (premises atau stimuli) dan beberapa penyelesaian masalah (tindak balas). Stimuli diletakkan di sebelah kiri dan tindak balas pula diletakkan di bahagian kanan. Murid kemudiaanya di kehendaki memadankan stimuli dan tindak balas yang berkaitan.

3) Item jenis aneka pilihan
· Item jenis ini adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Item ini terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu stimulus (rangsangan), stem (bahagian yang mengandungi tugasan) dan jawapan pilihan.

4) Item jenis kloz.
· Satu teknik pengukuran yang dibina dengan meninggalkan kosong perkataan-perkataan atau rangkai kata tertentu dalam sesuatu ujaran. Tempa-tempat kosong diisi dengan perkataan-perkataan atau rangkai kata secara bebas ataupun daripada pilihan yang diberi. Soalan jenis ini sesuai untuk menguji keupayaan dalam bidang perbendaharaan kata dan tatabahasa secara mendalam.


Soalan Subjektif

· Bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif. Terbahagi kepada dua jenis item iaitu item struktur dan item jenis esei.

i) Item jenis struktur
- Merupakan item yang disusun dan diatur secara sistematik serta berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar atau berkaitan dengan satu-satu tema.

ii) Item jenis esei.
- Memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dengan menggunakan perkataan sendiri. Gerak balas memerlukan jawapan yang meluas dan bebas dari segi mengenal fakta, menilai fakta, mengatur idea dan mengembleng idea-idea. Kebolehpercayaan pemarkahan item jenis ini adalah rendah. Item jenis esei ini terbahagi kepada dua jenis iaitu item tindak balas terhad (dihadkan skop/topik tertentu) dan item tindakbalas lanjutan.

Sumber rujukan: -
Kamarudin Hj. Husin. (1988). Pedagogi Bahasa.

No comments:

Post a Comment